Zarządzenie Nr 3/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Malechowiez dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalonych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Malechowie

Na podstawie § 5.1. rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Malechowie

zarządza, co następuje:

 §1

1 . W roku szkolnym 2021/2022 dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 15 października 2021 (piątek)
  • 12 listopada 2021 r. (piątek)
  • 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
  • 24,25,26 maja 2022  r.  (wtorek, środa, czwartek) dni egzaminu ósmoklasisty
  • 17 czerwca 2022 r. (piątek)
  • 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

  §2

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – 24 czerwca 2022 r. (piątek)

  §3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 kwiecień 2022 00:48 Dominik Wrosch