Zarządzenie Nr 1/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Malechowie

z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Malechowie

Na podstawie  ustawy Prawo oświatowe art. 111 pkt 5 i Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) powołuję zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

zarządzam, co następuje:

§1

W skład zespołów wchodzą:

  1. Konrad Woszczyk – pedagog – koordynator zespołu
  2. Magdalena Wełna – Markowska – nauczyciel języka polskiego, logopeda, oligofrenopedagog
  3. Anna Michlewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
  4. Agnieszka Procajło – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

 

  1. Magdalena Krawczuk – nauczyciel wychowania przedszkolnego – koordynator zespołu
  2. Magdalena Wełna – Markowska – nauczyciel języka polskiego, logopeda, oligofrenopedagog

 §2

Zespół zostaje powołany na czas od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 §3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 kwiecień 2022 00:38 Dominik Wrosch
Artykuł został zmieniony. środa, 20 kwiecień 2022 00:39 Dominik Wrosch
Artykuł został zmieniony. środa, 20 kwiecień 2022 00:39 Dominik Wrosch