Działalność

Raporty i sprawozdania

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021 20-04-2022 Udostępniony przez: Dominik Wrosch Odsłon: 173
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 20-04-2022 Udostępniony przez: Dominik Wrosch Odsłon: 174
Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2021 - wariant porównawczy 20-04-2022 Udostępniony przez: Dominik Wrosch Odsłon: 175
Bilans jednostki budżetowej za rok 2021 19-04-2022 Udostępniony przez: Dominik Wrosch Odsłon: 177
Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie 01-06-2020 Udostępniony przez: Dominik Wrosch Odsłon: 370