Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie jest samorządową jednostką budżetową gminy Malechowo. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie został utworzony w roku 2019 decyzją Urzędu Gminy w Malechowie.